Các em cho anh xem lồn đi

Các em cho anh xem lồn đi

cho anh xem lồn.