Các em cho anh xem lồn đi

Các em cho anh xem lồn đi

Cho anh sem lồn đi.